כתב הסמכה קצין בטיחות תעבורה

 
 
שטס תעבורה - 03-5327901