קרן פלס בהוקרה לנהגינו יוסי לוי

 
 
שטס תעבורה - 03-5327901