רשיון הפעלת משרד להסעות ברכב מדברי

 
 
שטס תעבורה - 03-5327901