רשיון הפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים

 
 
שטס תעבורה - 03-5327901